Wallpapers III – B/W

Fons d’escritori, fotogràfics, de paisatges de ben a prop de casa. En primer terme hi ha el títol de la foto, en segon terme el lloc des d’on ha estat presa, més o menys.